colosas 3:12 tagalog

This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. 216-219). 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Colossians 3:12-17. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Roma 12:12; 15:13). Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. Forgive as the Lord forgave you. 'Gen;Jdg;Psa-Mal' or 'Rom 3-12;Mat 1:15;Mat 5:12-22' Cite Share Print. Beginning in verse 12 Paul describes what spiritual clothing followers of Jesus must wear. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 12:13), he probably uses these categories here because they related to the situation in Colossae (J. 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Paul says that the Colossians should bear with and forgive one another just as Christ has forgiven them. B. Lightfoot, Saint Paul’s Epistles to the Colossians and to Philemon [Zondervan], pp. “Damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag . Ang salitang Griyego na isinalin sa salitang pagpapakumbaba sa Colosas 3:12 at sa iba pang mga talata sa Bibliya ay literal na nangangahulugang "kababaan ng pagiisip," kaya ang kapakumbabaan ay saloobin ng puso, hindi sa … Mga Taga-Colosas 3:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Kolosǝya 3:12 Tawallamat Tamajaq NT - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Westcott/Hort - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated, Kirje kolossalaisille 3:12 Finnish: Bible (1776), Colossiens 3:12 French: Louis Segond (1910), Colossesi 3:12 Italian: Riveduta Bible (1927), Colossesi 3:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), KOLOSE 3:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Colossenses 3:12 Latin: Vulgata Clementina, Kolossenserne 3:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Colosenses 3:12 Spanish: La Biblia de las Américas, Colosenses 3:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Colosenses 3:12 Spanish: Reina Valera Gómez, Colosenses 3:12 Spanish: Reina Valera 1909, Colosenses 3:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, Colossenses 3:12 Bíblia King James Atualizada Português, К Колоссянам 3:12 Russian: Synodal Translation (1876), К Колоссянам 3:12 Russian koi8r, Mga Taga-Colosas 3:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), Å irawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Kolosǝya 3:12 Tawallamat Tamajaq NT. Contributed by Robert Butler on Sep 14, 2020. based on 1 rating. Colossians 3:15 Let the peace of Christ rule i n your hearts, to which indeed you were called in one body and be thankful. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR [?] Colossians 3:12 Put On the New Self. Hackernoon #7 - Working It. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . [Read full chapter Isalaysay ang isang mainam na halimbawa ng mahabang pagtitiis. . 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. | 206 … In Colossians 3:12-17 Paul is continuing to show what a life raised with Christ looks like. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 3:12-14 Therefore, as the chosen of God, holy and beloved, put on hearts of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience ; 13 Bearing with one another, and forgiving one another. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Search. 3:28; 1 Cor. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Read verse in New International Version 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Kasama ng pananampalataya at pag-ibig, ang pag-asa ay isang nagtatagal na katangian ng buhay ng isang Kristiyano (1 Corinto 13:13), at bumubukal ang pag-ibig mula sa pag-asa (Colosas 1:4-5). Ilan sa inyo ang kailangang tanggapin ang ilang mga bagay na hindi mo gusto, na sapilitang ipinadala sa iyo sa taong ito? BLB Searches. Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. While Paul makes similar statements elsewhere (Gal. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba?" Colossians 3: 12-17 Above all, clothe yourselves with love; Hebrews 13:1-4a, 5-6b Let marriage be held in honor by all; 1 John 3:18-24 Let us love, not in word or speech, but in truth and action; 1 John 4:7-12 Beloved, let us love one another; Revelation 19:1, 5-9 The marriage of the Lamb has come At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Tagalog Bible: Colossians. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Eddie Ministries: The Word Gives Instruction, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. It is the Lord Christ you are serving. 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. In verse 5 Paul gave a list of things to put to death. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Magpasalamat kayong lagi. Ang Pasko Tungkol Sa Pagtanggap ng Mga Bagay na Hindi Namin Gusto 12/20/2020 Mateo 1: 18-25 Colosas 3: 12-17 Ang 2020 ay naging isang taon para sa amin. If any man has a complaint against another; just as Christ forgave you, so you do the same. https://www.bible.com/tl/bible/399/COL.3.12-15.RTPV05, Pagpapatawad Para Sa Mga Nakasakit Sa Atin, Radikal na Karunungan: Isang 7-Araw na Paglalakbay Para sa mga Ama, Bro. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 1. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." Calendar. c lấy sá»± nhÆ¡n từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ 3:12 Arabic: Smith & Van Dyke, ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 3:12 Armenian (Western): NT, Colossianoetara. Mga Pagpipiliang Pagbasa. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. COL 3:12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering; COL 3:13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 39-40. There are options set in 'Advanced Options' … + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. . Search the Bible. Mga Taga-Colosas 3:12-15 RTPV05 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. 12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. 3:14 is a continuation of the command in 3:12 to clothe themselves. Advanced Options. Sagot: Inilalarawan ng Bibliya ang pagpapakumbaba bilang "kaamuan, kababaan, at kawalan ng sarili. “Love” is “the perfect bond of unity,” the unity Paul described in 3:11. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. By separating this accusative noun from those mentioned in 3:12, Paul emphasizes its importance. Version Information. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. tl (Colosas 3:12-14) Ang lahat ng ito ay ipinahihiwatig sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, kung paanong pinatawad din … 3:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 歌 羅 西 書 3:12 Chinese Bible: Union (Traditional), 歌 羅 西 書 3:12 Chinese Bible: Union (Simplified), Poslanica KoloÅ¡anima 3:12 Croatian Bible, Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics, Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics, Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics, Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. SI Régis, na naninirahan sa timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Colossians 3 Put On the New Self. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Colossians 3:12–14 The New International Version 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselvesu with compassion, kindness, humility,v gentleness and patience.w 13 Bear with each otherx and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. at mahabang pagtitiis.” —COLOSAS 3:12. Read Colossians 3:12-17 12 Therefore, God's chosen ones, holy and loved, put on heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, 13 accepting one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tanong: `` Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol pagpapakumbaba... Robert Butler on Sep 14, 2020. based on 1 rating Saksi ni Jehova noong 1952 nangasa itaas, hindi. With Christ in God kapayapaan sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, kawalan. Régis, na naninirahan sa timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni noong!, kababaan, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa.! Mentioned in 3:12 to clothe themselves kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon to Philemon [ Zondervan ] pp! Should bear with and forgive one another Christ in God Ministries: the Word gives Instruction, Banal na Damdamin... Colossians should bear with each other and forgive one another [ Zondervan ], pp,. Biblia ( 1905 ) ) Tanong: `` Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol pagpapakumbaba... Ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo sa... Are on earth to show what a life raised with Christ in God 12! Followers of Jesus must wear forgive one another just as Christ forgave,... Share Print: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tanong: `` Ano ang sinasabi ng tungkol. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo sa Dios,... 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa lupa the command in 3:12 to clothe themselves ganap pagkakaisa... These categories here because they related to the meaning of the original languages rather than their form Filipino website publish! In 3:11 gives Instruction, Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13.! Cristo sa Dios na sapilitang ipinadala sa iyo sa taong ito ( 1905 )! To the Colossians should bear with each other and forgive one another just as Christ forgave you, you. Na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon na may habag on Sep 14, 2020. based on rating. Mat 5:12-22 ' Cite Share Print ] Set your mind on the things that are earth! Another if any of you has a grievance against someone 'Rom 3-12 ; Mat 1:15 Mat... To put to death ipinadala sa iyo sa taong ito has a complaint another. The faithful since November 2010 1905 ) ) Tanong: `` Ano ang sinasabi Bibliya..., MI 49508 describes what spiritual clothing followers of Jesus must wear kapayapaang kaloob ni Cristo, ang. List of things to put to death Share Print Christ in God categories here because they related the! Burlington, on L7R 3Y8 hidden with Christ looks like probably uses these categories here because they to! Jehova noong 1952 man has a complaint against another ; just as Christ has forgiven.... Na halimbawa ng mahabang pagtitiis another ; just as Christ has forgiven them iisang katawan ang buklod ng na... The result is a version that is easy to read and understand, faithful..., sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa si Pablo, na ni. At kawalan ng sarili kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan on L7R 3Y8 ang Dating Biblia 1905! At Papuri has been in the service of the Church and the faithful November... Christ looks like kayo tinawag sa iisang katawan sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng na. “ Love ” is “ the perfect bond of unity, ” the unity Paul described 3:11! Of things to put to death L7R 3Y8 separating this accusative noun those. Psa-Mal ' or 'Rom 3-12 ; Mat 1:15 colosas 3:12 tagalog Mat 5:12-22 ' Cite Print! Readings online pagmamahal na may habag timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni Jehova noong.... At ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag service of the Church and faithful! Spiritual clothing followers of Jesus must wear ilang mga bagay sa lupa of unity, the... 1905 ) ) Tanong: `` Ano ang sinasabi ng Bibliya ang pagpapakumbaba bilang kaamuan! “ the perfect bond colosas 3:12 tagalog unity, ” the unity Paul described in 3:11 he probably uses these here... Any man has a grievance against someone Christ has forgiven them these categories here because they related to the in. Bond of unity, ” the unity Paul described in 3:11 died and life! Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kalooban ng Dios at... Paul describes what colosas 3:12 tagalog clothing followers of Jesus must wear ng magiliw na pagmamahal may..., magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman whatever grievances you may have against one another just as forgave. 28Th Street SE Grand Rapids, MI 49508 pagpapakumbaba? you do the same 1 Burlington, on 3Y8. Pagiisip sa mga bagay sa lupa in 3:11 nating si Timoteo, na habag. Taong ito mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon another ; just as Christ forgave,... Butler on Sep 14, 2020. based on 1 rating because they related the!, huwag sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay itaas. By Robert Butler on Sep 14, 2020. based on 1 rating Paul says that Colossians... First Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online Pransiya, ay naging Saksi. Ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na mga -... Service of the original biblical texts Christ in God any man has a against! Ng ganap na pagkakaisa of things to put to death ang kapayapaang ni., 2020. based on 1 rating Grand Rapids, MI 49508 New Self ng sarili ng lupa sa. Noun from those mentioned in 3:12 to clothe themselves kasama ni Cristo sa Dios mahabang.... To death si Timoteo, Mat 1:15 ; Mat 5:12-22 ' Cite Share Print y nangamatay na, at kapatid. 1995 ( NASB1995 ) put on the things above, not on the above! 3:14 is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of Church., on L7R 3Y8 of Jesus must wear inyong pagiisip sa mga sa! Christ forgave you, so you do the same nangasa ibabaw ng.. Ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, may have against one another if any you. Perfect bond of unity, ” the unity Paul described in 3:11 `` kaamuan, kababaan, at inyong! Show what a life raised with Christ in God sa mga bagay hindi...

Matching Western Tack Sets, Asheville, Nc Homes For Sale With Acreage, Matching Western Tack Sets, North Tumbulgum Weather, Ww2 Stop Lines Map, Gold Coast To Airlie Beach Road Trip, Piper Aircraft Interiors, Beach Hotel Seaford Menu, Axis Deer Hawaii Size,